SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
X Konferencja “Uniwersytet Wirtualny – Model, Narzędzia, Praktyka”

image_0082

Uniwersytet Wirtualny jest to odbywająca się corocznie prestiżowa impreza, do tej pory organizowana przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską i Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych, a w roku 2010 po raz pierwszy także przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydarzenie to skupia czołowych specjalistów z szeroko rozumianego e-learningu, reprezentujących wiodące ośrodki naukowo-dydaktyczne w Polsce i na świecie.

Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

W inauguracji konferencji weźmie udział przedstawiciel władz edukacyjnych.

Termin: 16-18 czerwca 2010

Adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Tel: 0-22 59 37 272

Fax: 0-22 59 37 271

Miejsce konferencji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Otwarcie konferencji 16.06, godz. 10:15

Zamknięcie konferencji 18.06 godz. 15:40

WWW: http://vu2010.sggw.pl/

Email: vu2010@sggw.pl

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, których interesuje tematyka e-edukacji, a w szczególności:

 1. pracowników uczelni i szkół zainteresowanych nowymi technologiami w edukacji,
 2. specjalistów korporacji i firm zajmujących się prowadzeniem szkoleń dla pracowników,
 3. specjalistów firm produkujących i sprzedających narzędzia portali edukacyjnych,
 4. specjalistów firm produkujących i sprzedających oprogramowanie i sprzęt wspomagający projektowanie wirtualnych laboratoriów,
 5. pracowników instytucji zajmujących się edukacją,
 6. dziennikarzy i publicystów zainteresowanych nowymi technologiami w edukacji w szczególności kształceniem na odległość,
 7. wszystkich zainteresowanych zastosowaniem Internetu i multimediów w edukacji.

Zapraszamy do współpracy w konferencji wszystkie firmy zainteresowane szeroko pojętą  e-edukacją a w szczególności następującymi tematami:

 1. systemy zarządzania nauczaniem,
 2. platformy edukacyjne,
 3. oprogramowanie wspierające e-uczenie się i e-nauczanie,
 4. zastosowanie technologii informacyjnych i multimediów,
 5. kształcenie kadr przy użyciu narzędzi i metod e-edukacji,
 6. narzędzia ewaluacji nauczania,
 7. laboratoria wirtualne,
 8. Web 2.0 i E-Learning 2.0,
 9. kształcenie ustawiczne.

Comments are closed

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW