SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Zgłoszenie udziału w konferencji
marca 4th, 2010 by Marian Rusek

Wypełniony formularz należy odesłać do 1 czerwca br.:

Rejestracja zamknięta

ewentualnie pocztą na adres:

  • Katedra Informatyki, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
    ul. Nowoursynowska 159,02-776 Warszawa
    z dopiskiem „Konferencja VU 2010, 507-20-130400-02”;
  • lub faksem 022 59 37 271;

Papierowy formularz zgłoszeniowy

Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi 450 zł

Opłata obejmuje:
1. prawo do uczestnictwa w sesjach,
2. materiały konferencyjne,
3. książkę z pracami z konferencji przyjętymi do opublikowania,
4. napoje i ciastka w przerwach obrad,
5. udział w uroczystej kolacji w dniu 17 czerwca.

Podczas przerwy obiadowej uczestnicy mogą zjeść obiad w bufetach i stołówkach rozlokowanych na terenie kampusu SGGW

Lista proponowanych hoteli.

Wpłaty proszę dokonywać na konto:
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
ul. Nowoursynowska 166; 02-787 Warszawa
52 1240 6003 1111 0000 4942 8120
z dopiskiem: Konferencja VU 2010, subkonto: 507-20-130400-02

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW