SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Wymagania dla artykułów
stycznia 13th, 2010 by Luiza Ochnio

Streszczenia i prezentacje zostaną umieszczone na płytach CD . Po Konferencji Komitet Programowy dokona wyboru prac do opublikowania, które zostaną wydane w formie monografii.

Wymagania dla streszczenia i artykułów:

do pobrania w dokumencie MS Word

Wymagania dla plakatów:

• format rekomendowany – A1 (594mm × 841mm)
• format maksymalny – A0 (841mm × 1189mm)

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW