SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Komitet Sterujący
  • Prof. Arkadiusz Orłowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prof. Bogdan Galwas, Politechnika Warszawska
  • Prof. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski
  • Prof. Lech Banachowski, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Comments are closed

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW