SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Komitet Organizacyjny
  • dr Luiza Ochnio – przewodniczący
  • dr Ewa Lubina
  • dr Andrzej Jakubiec
  • dr Piotr Łukasiewicz
  • dr Tomasz Woźniakowski
  • mgr Tomasz Minkowski
  • mgr Robert Budzyński
  • mgr Piotr Mazur

Comments are closed

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW